Volkswagen Golf MK5

Forum VW Golf V - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatno┼Ťci stanowi realizacj─Ö polityki informacyjnej wobec U┼╝ytkownik├│w forum ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ pod adresem domeny: ÔÇ×https://vwgolfv.plÔÇŁ we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci odnosi si─Ö do przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownik├│w korzystaj─ůcych z forum.vwgolfv.pl zwanych dalej ┼é─ůcznie ÔÇ×U┼╝ytkownikamiÔÇŁ.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych U┼╝ytkownik├│w oraz U┼╝ytkownik├│w niezalogowanych jest Administrator.

W razie pyta┼ä dotycz─ůcych przetwarzania danych oraz przys┼éuguj─ůcych U┼╝ytkownikom oraz U┼╝ytkownikom niezalogowanym praw, kontakt z Administratorem jest mo┼╝liwy w za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego, dost─Öpnego pod adresem: https://www.vwgolfv.pl/memberlist.php?mode=contactadmin *Podstawa prawna: obowi─ůzek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a RODO.

2. Kategorie danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w podane podczas rejestracji lub kontaktu z Administratorem oraz dane zwi─ůzane z korzystaniem przez U┼╝ytkownik├│w z funkcjonalno┼Ťci forum.vwgolfv.pl (adres IP i data logowania, dane dotycz─ůce korzystania z forum).

3. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownik├│w

Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w i U┼╝ytkownik├│w niezalogowanych s─ů przetwarzane w r├│┼╝nych celach, w r├│┼╝nym zakresie i na r├│┼╝nej podstawie prawnej okre┼Ťlonej w RODO:

a) Dost─Öp U┼╝ytkownika do Forum, korzystanie z opcji Forum wymagaj─ůcych za┼éo┼╝enia Konta. Administrator przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug wymagaj─ůcych za┼éo┼╝enia Konta, takich jak: zak┼éadanie w─ůtk├│w na forum oraz udzielanie na nie odpowiedzi.

b) Korzystanie z Us┼éug niewymagaj─ůcych za┼éo┼╝enia Konta. Administrator przetwarza dane osobowe w celu ┼Ťwiadczenia Us┼éug niewymagaj─ůcych za┼éo┼╝enia Konta, takich jak adres IP. Przetwarza dane osobowe dotycz─ůce aktywno┼Ťci U┼╝ytkownika niezalogowanego, tj.: dane dotycz─ůce ogl─ůdanych podstron na Forum jak r├│wnie┼╝ dane dotycz─ůce sesji urz─ůdzenia U┼╝ytkownika niezalogowanego oraz systemu operacyjnego, przegl─ůdarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

c) Statystyka korzystania z poszczeg├│lnych funkcji forum, popularno┼Ťci temat├│w . Dane osobowe s─ů przetwarzane przez Administratora, dotycz─ůce aktywno┼Ťci U┼╝ytkownik├│w i U┼╝ytkownik├│w niezalogowanych na Forum, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilo┼Ť─ç sp─Ödzanego na ka┼╝dej z nich czasu, jak r├│wnie┼╝ dane dotycz─ůce historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji oraz dane dotycz─ůce przegl─ůdarki oraz systemu operacyjnego.

d) Rozpatrywanie skarg i wniosk├│w, odpowiedzi na pytania. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez U┼╝ytkownika w ramach Konta, tj. login, adres e-mail

3.1 Administrator przetwarza niekt├│re dane osobowe U┼╝ytkownik├│w na ┼╝─ůdanie uprawnionych organ├│w pa┼ästwowych w zakresie przez nie ┼╝─ůdanym. W tych celu Administrator przetwarza dane osobowe dotycz─ůce konta U┼╝ytkownika i mo┼╝e je przekazywa─ç odpowiednim organom. Te organy to w szczeg├│lno┼Ťci Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przysz┼éo┼Ťci Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych), Policja, jednostki organizacyjne prokuratury, s─ůdy.

3.2 Administrator przekazuje dane osobowe U┼╝ytkownik├│w do dostawc├│w us┼éug (dostawcy powierzchni serwer├│w) , kt├│re s─ů potrzebne do prowadzenia Forum.

*Podstawa prawna: niezb─Ödno┼Ť─ç do wykonania umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj─ůcy na poprawianiu funkcjonalno┼Ťci Serwisu i u┼éatwianiu dost─Öpu do Konta, niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4. Okres przechowywania danych

a.) Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w s─ů przechowywane przez Administratora przez ca┼éy okres posiadania aktywnego konta na Forum. W terminie 30 dni od dnia zamkni─Öcia konta, dane U┼╝ytkownika s─ů usuwane. (z wy┼é─ůczeniem kopii bazy danych tworzonych ze wzgl─Ödu bezpiecze┼ästwa prawid┼éowego dzia┼éania Forum; dane z kopii s─ů usuwane po up┼éywie maksymalnie 12 miesi─Öcy)

b.) Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w niezalogowanych przechowywane s─ů przez czas wa┼╝no┼Ťci zapisanych na ich urz─ůdzeniach plik├│w cookies.

5.) Prawo dost─Öpu do danych

Ka┼╝dy U┼╝ytkownik Forum mo┼╝e uzyska─ç zgodnie z podstaw─ů prawn─ů: art. 15 RODO od Administratora informacje o :

a) celach przetwarzania danych osobowych, o ┼║r├│dle tych danych, zabezpieczeniach stosowanych w zwi─ůzku z przekazaniem tych danych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz o prawach przys┼éuguj─ůcych na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

b) uzyska─ç kopi─Ö swoich danych osobowych.

6.) Prawo do sprostowania danych

U┼╝ytkownik ma prawo do sprostowania i uzupe┼énienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest mo┼╝liwe z poziomu Konta U┼╝ytkownika na Forum, poprzez samodzieln─ů zmian─Ö Ustawie┼ä i weryfikacj─Ö danych. *Podstawa prawna: art. 16 RODO

7.) Prawo cofni─Öcia zgody

U┼╝ytkownik ma prawo do cofni─Öcia ka┼╝dej zgody, jakiej udzieli┼é w momencie rejestracji na Forum, co wi─ů┼╝e si─Ö z brakiem mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Forum. Cofni─Öcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Nie wp┼éywa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofni─Öciem. *Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

8.) Prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ)

U┼╝ytkownik ma prawo ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wszystkich lub niekt├│rych danych osobowych. ┼╗─ůdanie usuni─Öcia wszystkich danych osobowych b─Ödzie traktowane jako ┼╝─ůdanie usuni─Öcia Konta. Pomimo ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych, w zwi─ůzku z wycofaniem zgody, Administrator mo┼╝e zachowa─ç pewne dane osobowe w zakresie niezb─Ödnym do cel├│w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä. Dotyczy to w szczeg├│lno┼Ťci danych osobowych obejmuj─ůcych: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, kt├│re zachowywane s─ů dla cel├│w rozpatrywania skarg oraz zwi─ůzanych z korzystaniem z Forum.

*Podstawa prawna: art. 17 RODO

9.) Cookies

Pliki ÔÇ×cookiesÔÇŁ u┼╝ywane s─ů w celu dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych do preferencji u┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (z wy┼é─ůczeniem personalnej identyfikacji U┼╝ytkownika) Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy przechowywanie plik├│w cookie na urz─ůdzeniu ko┼äcowym. Mo┼╝na r├│wnie┼╝ usun─ů─ç pliki cookie, dokonuj─ůc odpowiednich zmian w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej.

10.) Inne

Ten tekst opisuje, w jaki spos├│b ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ i firmy stowarzyszone zwane dalej ÔÇ×myÔÇŁ, ÔÇ×nasÔÇŁ, ÔÇ×naszÔÇŁ, ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ, ÔÇ×https://vwgolfv.plÔÇŁ i phpBB zwane dalej ÔÇ×oniÔÇŁ, ÔÇ×ichÔÇŁ, ÔÇ×oprogramowanie phpBBÔÇŁ, ÔÇ×www.phpbb.comÔÇŁ, ÔÇ×phpBB LimitedÔÇŁ, ÔÇ×Zespo┼éy phpBBÔÇŁ, korzystaj─ů z informacji zwanymi dalej ÔÇ×informacjami o tobieÔÇŁ zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.

Informacje o tobie s─ů zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przegl─ůdanie ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ powoduje, ┼╝e aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, kt├│re s─ů ma┼éymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plik├│w tymczasowych twojej przegl─ůdarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawieraj─ů identyfikator u┼╝ytkownika zwany ÔÇ×user-idÔÇŁ i anonimowy identyfikator sesji zwany ÔÇ×session-idÔÇŁ, automatycznie przyznane ci przez aplikacj─Ö phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chocia┼╝ jeden temat na ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ. Jest ono u┼╝ywane do zapisania informacji, kt├│re tematy zosta┼éy przez ciebie przeczytane i s┼éu┼╝y do u┼éatwienia ci nawigacji na forum.

W czasie przegl─ůdania ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ mo┼╝emy te┼╝ utworzy─ç ciasteczka niezale┼╝ne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy ÔÇô ma on opisywa─ç tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi spos├│b, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysy┼éane przez ciebie do nas. Mog─ů by─ç to mi─Ödzy innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy u┼╝ytkownik zwane dalej ÔÇ×anonimowe postyÔÇŁ, konta u┼╝ytkownika za┼éo┼╝one na ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ zwane dalej ÔÇ×twoje kontoÔÇŁ i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej ÔÇ×twoje postyÔÇŁ.

Twoje konto b─Ödzie zawiera─ç przynajmniej unikaln─ů identyfikacyjn─ů nazw─Ö zwan─ů dalej ÔÇ×twoja nazwa u┼╝ytkownikaÔÇŁ, has┼éo u┼╝ywane do logowania zwane dalej ÔÇ×twoje has┼éoÔÇŁ i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej ÔÇ×tw├│j adres e-mailÔÇŁ. Informacje podane dla twojego konta na ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ s─ů chronione przez prawa dotycz─ůce ochrony danych osobowych w pa┼ästwie, w kt├│rym stoi nasz serwer. Mamy prawo wymaga─ç podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W ka┼╝dym przypadku masz mo┼╝liwo┼Ť─ç wybrania, kt├│re informacje o twoim koncie s─ů wy┼Ťwietlane publicznie. Co wi─Öcej, w panelu zarz─ůdzania kontem masz mo┼╝liwo┼Ť─ç w┼é─ůczenia lub wy┼é─ůczenia wysy┼éania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje has┼éo jest zaszyfrowane, wi─Öc jest bezpieczne, niemniej nie nale┼╝y u┼╝ywa─ç tego samego has┼éa na r├│┼╝nych witrynach internetowych. Has┼éo to umo┼╝liwia dost─Öp do twojego konta na ÔÇ×Forum VW Golf VÔÇŁ, wi─Öc chro┼ä je i w ┼╝adnym wypadku nie podawaj nikomu. Je┼Ťli je zapomnisz, u┼╝yj funkcji ÔÇ×Nie pami─Ötam has┼éaÔÇŁ. Witryna poprosi ci─Ö o podanie nazwy u┼╝ytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe has┼éo i przes┼éane na podany przez ciebie adres e-mail. Umo┼╝liwi ono odzyskanie dost─Öpu do twojego konta.


Wr├│─ç do poprzedniej strony